Bronisław Chyła - Partnerzy i przyjaciele

Strona główna » Przyjaciele

 

Bronisław Chyła był twórcą legnickiego środowiska artystycznego, postacią wokół której skupiały się kolejne pokolenia lokalnych twórców. Po przyjeºdzie do kraju w 1947 roku - był jedynym plastykiem w Legnicy. Podjął wtedy pracę jako nauczyciel rysunku w Liceum Pedagogicznym. Wokół niego w latach 50 byli Józef Spóła (1928-1998), Maria i Edward Rogalowie, Aleksandra Frydrychowicz-Zając i Ryszard Zając, oraz - na krótko - Jan Geppert. W latach 60-tych do Legnicy przyjechała bardzo utalentowana Agnieszka Wlaºlak (1936-2006). Stopniowo do tego kręgu artystów dołączali się inni plastycy spoza Legnicy, tacy jak Telemach Pilitsidis, Teresa Włodarczyk, Jadwiga Suchecka-Dyląg, Joanna Montrymowicz-Bieniek (1943-2001), Zbigniew Frączkiewicz.

W 1969 roku, pod patronatem B.Chyły Grupa Zamek, czyli grono plastyków ze Studium Nauczycielskiego, zorganizowała pierwszy wspólny pokaz prac w holu Zamku. W gronie tym byli: Teresa Włodarczyk, Tadeusz Wroński (1924-1998), Agnieszka Wlaºlak i Witold Fiderkiewicz. W roku 1970 Grupa zorganizowała pierwszą wystawę w legnickim Okręgowym Muzeum Miedzi; tę ekspozycję uznano za pierwszą Wystawę Plastyki Zagłębia Miedziowego. Impreza ta odbywa się do dziś.

W 1971 roku Henryk Jan Baca przyczynił się do powstania Galerii Sztuki w Legnicy, pod dyrekcją Hanny Krzewskiej-Lis. Czarna Galeria - bo tak ją zwano, jako filia wrocławskiej BWA organizowała przez długie lata wystawy twórców lokalnych oraz "importowanych". Przez kilka lat Profesor Chyła przewodniczył założonemu w 1973 w Legnicy Oddziałowi ZPAP Zagłębie Miedziowe. W tamtych latach w Legnicy działali i tworzyli m.in. Henryk J.Baca, Edward Mirowski, Maria Antoniak, Ludwika Ogorzelec, Krystyna £yba-Janus, Jan Bocheński.

Wyjątkowa aktywność i charyzmatyczna osobowość Profesora Chyły sprawiły, że przez wszystkie lata był niezmiennie przywódcą środowiskowym, kolegą, mentorem oraz przyjacielem wszystkich artystów, którzy napłynęli do Legnicy i pozostałych ośrodków Zagłębia.

Copyright: Marcin Chyła 2008 - 2019