Życie i twórczość Bronisława Chyły

Strona główna » Biografia
Bronisław Chyła Chyła Bronisław Artysta z wnukiem Bronisław Chyła Chyła Bronisław Artysta z wnukiem

Bronisław Chyła urodził się 5 lutego 1911 roku w Berlinie, w rodzinie polskich emigrantów z Pomorza. Rodzice, ojciec Konrad z zawodu robotnik fabryczny, matka Maria z domu Murawska - wychowali go w duchu polskim.

Szkołę podstawową skończył w Berlinie. W latach nauki szkolnej działał w Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech. To ukończeniu szkoły podstawowej terminował w zakładach Adolfa Kandulla na mechanika precyzyjnego, kończąc naukę podstawowym egzaminem czeladniczym. Równocześnie uczęszczał do Wieczorowej średniej Szkoły Technicznej.

Lubił uprawiać turystykę. W roku 1929 wyruszył do Polski na zlot harcerski. Trzy lata później wybrał się na pieszą wycieczkę do Włoch. Na życie zarabiał restaurowaniem malowideł, rysowaniem i malowaniem portretów.

Po ukończeniu Wieczorowej średniej Szkoły Technicznej rozpoczął pracę w firmie "Opta" jako konstruktor. Aby nie pracować w przemyśle zbrojeniowym hitlerowskich Niemiec porzucił swój zawód i wstąpił do Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, gdzie przez cztery semestry studiował grafikę użytkową.

Mimo prześladowań, czynnie uczestniczył w Związku Polaków w Niemczech. Aby uniknąć kolejnego aresztowania ukrywał się u przyjaciela, dziennikarza Andreasa Bauera, który ułatwił mu ucieczkę do Wiednia. Tu podjął dalsze studia na Akademii Sztuk Pięknych na wydziale mistrzowskim, w klasie portretu u profesorów Pausera i Boekla.

W roku 1945 wstąpił do organizacji "Polonia Academica". Kilka dni później, za swoje przekonania polityczne oraz pochodzenie miał być usunięty przez Nacjonalistyczny Związek Studentów. W grudniu tego samego roku wyjechał na krótko do Polski, aby odszukać swoją rodzinę.

W roku 1947 ukończył studia z wynikiem bardzo dobrym. Bezpośrednio po zakończeniu studiów powrócił do kraju wraz z rodziną.

Po przyjeździe osiedlił się w Legnicy i został nauczycielem rysunku w Liceum Pedagogicznym. Następnie w latach 1951-1956 artysta uczył w Państwowym Liceum Plastycznym we Wrocławiu. W roku 1956 powrócił do Legnicy, podejmując pracę w prawie wszystkich szkołach średnich; w tym samym roku założył ognisko plastyczne przy Miejskim Domu Kultury. Od 1964 roku artysta uczył w Studium Nauczycielskim pełniąc równocześnie funkcję kierownika wydziału plastycznego.

Działalność artystyczną rozpoczął w 1949 roku biorąc udział w wystawie wrocławskiego ZPAP w Katowicach. Jego pierwsza wystawa indywidualna miała miejsce w 1952 roku.

Na początku lat sześćdziesiątych zajmował się również fotografią. Uczestniczył w krajowych, a także w pracach jury ogólnopolskiej "Człowiek" i międzynarodowego salonu fotograficznego "Homo".

Był członkiem "ZPAP" od 1950 roku, pełniąc wieloletnią funkcję prezesa wrocławskiego oddziału ZPAP, a następnie oddziału Zagłębia Miedziowego. Brał udział we wszystkich wystawach regionalnych, także ogólnopolskich, prezentowanych niejednokrotnie za granicą. W 1977 roku został przez Ministerstwo Kultury i Sztuk ustanowiony rzeczoznawcą malarstwa w zakresie sztuki współczesnej.

Za działalność artystyczną i pedagogiczną został odznaczony przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, a także przez Ministerstwo Oświaty. W 1974 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Był pierwszym laureatem miasta Legnicy. Otrzymał również odznakę Zasłużony dla Dolnego śląska.

Jego prace znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych w kraju i za granicą.

Artysta zmarł 19 lutego 1986 roku pozostając do końca wierny Legnicy.

B. Chyła przy pracy Portrety autorstwa B. Chyły Artysta malarz Malarz Bronisław Chyła Artysta malarz B. Chyła Malarz Bronisław Chyła
Copyright: Marcin Chyła 2008 - 2019